Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

26 czerwca 2009r. (wtorek) odbyło się kolejne spotkanie Członków i Sympatyków Oddziału Białostockiego Związku Szlachty Polskiej. W spotkaniu tym wziął udział ks. Rafał Leszczyński Roy h. Awdaniec, członek Oddziału białostockiego ZSzP, misjonarz w Chartumie, rzadko odwiedzający rodzinne strony. Po słowie wstępnym pana Prezesa Łukasza Lubicz Łapińskiego tyczącym spraw organizacyjnych Oddziału, Ks. Rafał opowiedział zebranym na spotkaniu o swoim rodzie Leszczyńskich h. Awdaniec z Leszni koło Suraża, jak również o swoich własnych przygodach z genealogią oraz o swojej pracy misyjnej.

Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze wśród komentarzy tudzież pytań zadawanych prelegentowi. Pod koniec spotkania głos zabrała pani Halina Dębkowska z Towarzystwa Moniuszkowskiego przedstawiając działalność Towarzystwa oraz zachęcając uczestników do korzystania z inicjatyw Towarzystwa. Jak zwykle czas przeznaczony na spotkanie upłynął zbyt szybko i trzeba było się pożegnać. Pozostały miłe wspomnienia.


Zwyczajowe, wtorkowe, spotkanie członków Oddziału Białostockiego ZSzP. Od lewej Panowie: Kobyliński h. Prus II, Władyczański h. Zaremba, Szrzedziński h. Leliwa, Leszczyński h. Awdaniec, Tchorzewski h. Rogala i Nieciecki h. Poraj


Reakcje uczestników spotkania na prelekcję Rafała Leszczyńskiego nt. rodu Leszczyńskich h. Awdaniec z podlaskiej Leszni. Od prawej pan Szrzedziński h. Leliwa, pan Władyczański h. Zaremba, pan Kobyliński h. Prus II, NN., pan prof. Czarnecki h. Prus III, pani Halina Dębkowska z Towarzystwa Moniuszkowskiego, pan Antoni Wiszowaty h. Roch, pani Jolanta Kulikowska ze Stypułkowskich h. Rola, pan Marek Leszczyński, pani Wiktoria Tołłoczko Tur h. Pobóg, pan Woroniecki, NN., pan Nieciecki h. Poraj.

 

<< Powrót