Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku

16-17 lipca 2011r. (sobota, niedziela)
Uczestnictwo członków ZSzP w wycieczce "Litwa mniej znana" 

 

<< Powrót