Związek Szlachty Polskiej
Oddział w Białymstoku
Witamy!
Białostocki oddział Związku Szlachty Polskiej powstał w 2004 roku. Jesteśmy organizacją społeczno - kulturalną zrzeszającą szlachtę dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Głównymi celami Związku są:
- integracja szlachty dawnej Rzeczypospolitej Obojga (Wielu) Narodów,
- opieka nad zabytkami kultury szlacheckiej,
- popularyzacja historii i tradycji szlachty polskiej,
- krzewienie etosu rycerskiego.

Pełna treść statutu, określające cele i sposób ich realizacji dostępna jest tutaj: Statut Związku Szlachty Polskiej
Członkiem może zostać osoba pochodzenia szlacheckiego w linii męskiej, a więc syn lub córka ojca - szlachcica.
W tym celu należy dostarczyć wypełnioną i podpisaną ankietę kandydacką.
Związek nie nadaje szlachectwa, ani tytułów arystokratycznych.

Oficjalnym pismem Związku jest wydawnictwo "Verbum Nobile". Wydawane jest przez Zarząd Główny z siedzibą w Gdańsku. Ukazuje się jeden raz w roku. Członkowie otrzymują je bezpłatnie, natomiast pozostali zainteresowani mogą je zakupić w Gdańsku lub każdym innym oddziale (także w Białymstoku).

Związek Szlachty Polskiej prowadzi również ogólnodostępną listę dyskusyjną FORUM. Powstała ona z myślą o popularyzacji genealogii i heraldyki szlachty Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Adresatami i uczestnikami listy FORUM mogą być wszystkie zainteresowane osoby, nie tylko pochodzenia szlacheckiego. Korzystającymi z listy FORUM są osoby zamieszkałe w Polsce i poza jej granicami. Warto podkreślić, że wśród aktywnych uczestników, są również znani polscy historycy, genealodzy i heraldycy, którzy chętnie służą swoją pomocą.