Prowadzenie firmy to przede wszystkim podejmowanie skutecznych decyzji. Takie decyzje podejmowane są przez w ramach zarządzania. Jednocześnie im bogatsza jest firma na rynku tym zarządzanie firmą jest znacznie ważniejsze....